Skip to content

Fysioterapi til barn 0-16 år

Tilbudet er gratis og gjelder barn med forsinket/avvikende motorisk utvikling, barn som trenger opptrening etter skade eller barn som av andre grunner har behov for oppfølging pga nedsatt fysisk funksjonsevne

Vi kan tilby

– Undersøkelse, kartlegging og oppfølging

– Trening og behandling individuelt og i gruppe

– Rådgivning, veiledning og informasjon til foreldre/foresatte og aktuelle samarbeidspartnere

– Vurdering av bevegelses- og treningshjelpemidler

Back To Top