skip to Main Content

Fysioterapi til barn 0-16 år

Tilbudet er gratis og gjelder barn med forsinket/avvikende motorisk utvikling, barn som trenger opptrening etter skade eller barn som av andre grunner har behov for oppfølging pga nedsatt fysisk funksjonsevne

Vi kan tilby

– Undersøkelse, kartlegging og oppfølging

– Trening og behandling individuelt og i gruppe

– Rådgivning, veiledning og informasjon til foreldre/foresatte og aktuelle samarbeidspartnere

– Vurdering av bevegelses- og treningshjelpemidler

  Kontakt oss

  Hvilke avdeling gjelder saken:
  FysioterapiPsykomotoriskBarnefysioterapiKiropraktor

  Navn:*
  Din E-post:*
  Telefon:*

  Melding:

  Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

  Back To Top