skip to Main Content

Hundvåg Fysikalske institutt er fra 20.04.20 åpent for 1-1 konsultasjoner.
All gruppetrening er fortsatt avlyst inntil videre. Vi følger anbefalte rutiner for smittevern.

Hundvåg Fysikalske er et institutt med mangfoldig og bred kompetanse. Vi er fysioterapeuter med over 30 års erfaring innen generell, psykomotorisk og barnefysioterapi. Vi jobber helhetlig for å optimalisere behandlingen til den enkelte, og tilbyr mange ulike gruppetimer.

Back To Top