skip to Main Content

Hundvåg Fysikalske Institutt (HFI) er et institutt med tverrfaglig bred kompetanse. Vi har over 30 års erfaring innen allmenn fysioterapi, psykomotorisk- og barnefysioterapi. Teamet består i dag av flere fysioterapeuter, psykomotrisk fysioterapeut og kiropraktor.

Vi jobber helhetlig i nært samarbeid med fastleger, SUS og kommunen.  De fleste fysioterapeutene hos HFI har driftsavtale med Stavanger kommune.

For timebestilling til allmenn fysioterapeut og kiropraktor bestilles timer på online booking på nett.

Psykomotorisk fysioterapi har lang ventetid og bookes ved å sende mail til nina@hundvagfysikalske.no

Helprivat fysioterapeut og kiropraktor har ingen ventetid, og tar også imot pasienter med helseforsikring på kort varsel.

Dersom du har problemer med å bestille time på nett hjelper vi deg på tlf 51 547092 eller på mail:  post@hundvagfysikalske.no

Velkommen til oss!

Back To Top