Skip to content

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell.

Vi hjelper mennesker i alle aldre med plager i muskel og skjellett apparatet. Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse, for å fremme god helse.

Behandlingen kan bestå av flere element, basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem.

Øvelser er en viktig del av generell fysioterapi.

Fysioterapeuter samarbeider tverrfaglig med annet helsepersonell .

Målsetningen med fysioterapi er å hjelpe pasienten til å klare seg best mulig ved å utnytte egne resursser og til slutt få en bedre hverdag.

Back To Top