skip to Main Content

« Opplevelser og erfaringer i livet setter spor i kroppen og påvirker pust, muskelspenninger og kroppsholdning»

Psykomotorisk fysioterapi tar utgangspunkt i at kropp, tanker og følelser hele tiden påvirker hverandre. Pust og spenningsforhold i kroppen påvirkes av hvordan vi har det, og psykomotorisk fysioterapi kan gjøre deg bedre kjent med kroppens reaksjoner. Du kan også lære å gjenkjenne og sette egne grenser, og om du er plaget med smerter kan behandlingen hjelpe deg med å mestre og redusere disse. Typiske plager kan være stress, hodepine, søvnproblematikk, smertetilstander, konsentrasjonsproblemer, angst og depresjon.

Behandlingen starter med en samtale etterfulgt av en undersøkelse av ressurser, kroppens holdning, muskulatur, bevegelsesmåte og pustemønstre. På grunnlag av undersøkelsen settes mål for videre behandling. Behandlingen varer i ca. 50-60 minutter, og det kan være en fordel å ha på seg klær man lett kan bevege seg i.

Betaling: Du må selv betale en egenandel for hver behandling frem til grensen for frikort for egenandelstak 2 på 2176 kr oppnås.
Avbestilling skal skje senest 24 timer før avtalt time (på en arbeidsdag). Om du ikke melder fra innen fristen må du selv betale for behandlingstimen i sin helhet.

Vi har stor pågang, lang venteliste, og prioriterer ut fra faglig vurdering.

Kontakt informasjon:
nina@hundvagfysikalske.no

  Kontakt oss

  Navn:*
  Din E-post:*
  Telefon:*

  Har du helseforsikring / arbeidsgiver dekker kostnader?
  JaNei

  Melding:

  Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

  Back To Top