skip to Main Content

Psykomotorisk Fysioterapi (PMF) er et av spesialiseringsfeltene innen fysioterapi.
Mennesket som helhet er grunnleggende i PMF.
Tanker, følelser og kropp fungerer som en enhet i kontinuerlig samspill med omgivelsene.
Livssituasjoner, stress, vedvarende belastning og traumer virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse og påvirker dermed funksjon og smerte.
Pust og spenningsforhold i kroppen endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv.
PMF er en helhetlig behandling og inneholder en kombinasjon av samtale, øvelser og ulike former for massasje, berøring. Behandlingen retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen.

PMF egner seg for:
– de som har smertetilstander som kan ha vedvart over tid
– de som plages av anspenthet
– de som har plager relatert til pust
– de som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller tretthetstilstander
– de som ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med jobb og sosiale relasjoner

Det er bare behandling hos fysioterapeut med driftsavtale som gir deg rett til trygderefusjon.

Timebestilling:
Kontortid: kl 15.00-15.30 Tirsdag-Torsdag.
Vennligst henvend deg via sms: 916 06 256 eller på mail til karen.carlsen@lyse.net

Kontakt oss

Navn:*
Din E-post:*
Telefon:*

Har du helseforsikring / arbeidsgiver dekker kostnader?
JaNei

Melding:

Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

Back To Top