Skip to content

«Opplevelser og erfaringer i livet setter spor i kroppen og påvirker pust, muskelspenninger og kroppsholdning»

Psykomotorisk fysioterapi tar utgangspunkt i at kropp, tanker og følelser hele tiden påvirker hverandre. Pust og spenningsforhold i kroppen påvirkes av hvordan vi har det, og psykomotorisk fysioterapi kan gjøre deg bedre kjent med kroppens reaksjoner. Typiske plager kan være stress, hodepine, søvnproblematikk, smertetilstander, konsentrasjonsproblemer, angst og depresjon.

Behandlingen starter med en samtale etterfulgt av en undersøkelse, kroppens holdning, muskulatur, bevegelsesmåte og pustemønstre. På grunnlag av undersøkelsen settes mål for videre behandling.

Vi har stor pågang, lang venteliste, og prioriterer ut fra faglig vurdering.

Kontakt informasjon:
nina@hundvagfysikalske.no

Back To Top