Skip to content

HFI har treningsgrupper i Mensendieckgymnastikk. Treningen tilbys 16 tirsdager på kveldstid. Dette er en behandlingsmetode utviklet av dr. med Bess Mensendieck på begynnelsen av 1900- tallet. Hun var opptatt av kroppens daglige bevegelser og omgivelsenes innvirkning på kropp og sinn.

I Mensendieckgymnastikk er det grunnleggende prinsippet at ledd og muskler i kroppen skal være i balanse. Når leddene står i balansert stilling, er belastningen på kroppens strukturer så gunstig som mulig. Hensikten med treningen er å skape en økt bevisstgjøring rundt kroppsholdning og bevegelsesmønstre, slik at det en lærer gjennom gymnastikken kan tas med videre ut i hverdagen. En lærer, forstår, opplever og erfarer gjennom kroppen; og gymnastikkformen virker på den måten forebyggende og behandlende for plager i muskel- og skjelettsystemet.

Gymnastikkformen er en skånsom treningsform som passer for alle uansett alder og treningsbakgrunn. Den kan fungere som et supplement til annen trening, eller som oppfølging etter behandling. Hver enkelt time består av øvelser for å øke styrke, balanse, stabilitet, fleksibilitet, sirkulasjon og koordinasjon. Underveis blir det lagt stor vekt på en stadig veksling mellom spenning og avspenning. Pusten er en integrert del av øvelsene.

Treningen varer i 60 minutter. Den er uten musikk for å ha et godt fokus på læring samt opplevelse av kroppskontroll og -bevissthet. Timen tilpasses deltakerne og fysioterapeuten veileder i alternative øvelser dersom noe ikke lar seg gjennomføre. Belastningsgraden kan tilpasses den enkelte, og en kan derfor ha deltakere med ulikt funksjonsnivå i samme parti.

Det er maksimalt 10 deltakere i hver gruppe, slik at fysioterapeuten har mulighet til å gi god oppfølging/ veiledning underveis i timen.

Berthine Tangeland er utdannet Mensendieckfysioterapeut fra Høgskolen i Oslo. Ta kontakt med henne på tlf: 415 13 346 for en uforpliktende prateller send mail til berthine.tangeland@gmail.com.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.

Back To Top